Länkar

Länkar

”Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle” av Steen Lichtenberg

– Beställ boken här;

”SUCCESSIVPRINCIPEN – en handbok” av Henrik Erdalen och Thomas Lillskogen

– Beställ boken här;

Intervju

Henrik Erdalen och Thomas Lillskogen skrev tillsammans boken ”SUCCESSIVPRINCIPEN – en handbok”, vars syfte är att propagera metoden. Länken bredvid leder till en intervju i vilken de delar med sig sina tankar och erfarenheter av att arbeta med Successivprincipen.

artiklar om verksamheten

Dataföreningen visade intresse för ProjektKvalitets verksamhet. Det resulterade i intervjuer och artiklarna, den första i januari 2003 och en efterföljaren i januari 2004. För att ta del av innehållet – följ bara länkarna till höger på denna sida.