Välkommen till
Projektkvalitet

Thomas Lillskogen AB

Verksamhet

Konsultprofil

Kontakt

Länkar

KORT OM FÖRETAGET

ProjektKvalitet tar sin början i november 1986.

I begynnelsen var verksamheten inriktad på tjänster inom projektstyrning med coaching av projektledare samt utveckling och anpassning av projektmodeller till kundernas verksamhet.

Med tiden tillkom utbildning i projektledning för olika intressegrupper: projektledare, projektmedlemmar, styrgrupper och ledningsgrupper.

ProjektKvalitets koncept och utbildningsmaterial utgår i stora delar från Project Management Institute ideér och definitioner samt PROPS-metoden som är utvecklad av Ericsson.

 Projektstyrning består av olika delar och en av de mest kritiska för projektets genomförande och resultat är att identifiera och hantera risker och möjligheter.

Det finns olika metoder och tillvägagångssätt för detta. Den mest kraftfulla är Successivprincipen, den metod som ProjektKvalitet använder flitigast och har på senare år dominerat verksamheten. Metoden är definerat och utvecklat av en dansk professor – Steen Lichtenberg.

ProjektKvalitet är medlem i Futuragruppen, ett nätverk som, tillsammans med Steen Lichtenberg, har utvecklat ett IT-stöd för hela Successivprincipens process i syfte att analysera osäkerheterna: risker och möjligheter i projekt.

ProjektKvalitet, tillsammans med partners, organiserar erfarenhetsutbyten och konferenser tillägnade Successivprincipen.