Verksamhet

verksAMHETSSYFTET:

”Med effektivare utnyttjande

av projektarbetsformen

förbättra våra kunders möjligheter

att göra lönsamma affärer”

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN:

Projektledarcoaching

 • Mentor för projektledare
 • Stöd för styrgrupper/ledningsgrupper
 • Kvalitetsgenomgångar
 • Granskningar

Utbildning

 • Projektarbete
 • Projektledarutbildning
 • Styrgruppsutbildning
 • Utbildning av företagsledning
 • Företagsanpassad utbildning
 • Medverkar i utbildning i Sveriges Kommuner och Regioner 

Osäkerhetsanalys/Riskanalys

 • Tid och kostnad osäkerhetsanalyser för projekt med Successivprincipen
 • Medlem i Futura-gruppen
 • Miniriskanalys