Kontakt

Vägbeskrivning

E4 Norrifrån samt väg 55 Norrifrån

 • Vid trafikplats Norrköping Norra fortsätt E4 till Norrköping Södra.
 • På motorvägen vid trafikplatsen ”Norrköpings Södra” – tag av mot E22 – Kalmar.
 • Följ skyltningen mot Kalmar.
 • Åk mot Kalmar/Valdemarsvik.

E4 Västerifrån

 • Kör E4 mot Norrköping.
 • På motorvägen vid trafikplatsen ”Norrköpings Södra” – tag av mot E22 – Kalmar.
 • Följ skyltningen mot Kalmar.
 • Åk mot Kalmar/Valdemarsvik.

E22 Söder ifrån

 • Åk E22 norrut mot Valdemarsvik.

Från Valdemarsvik

 • Tag av väg 212 mot Gryt/Fyrudden.
 • Kör genom Valdemarsviks samhälle.
 • Passera Gryts samhälle (15 km från Valdemarsvik).
 • Fortsätt väg 212 mot Fyrudden förbi Snäckevarp och avtagsvägen mot Ekön.
 • Efter Gryt kör ungefär 5 km.
 • Tag av höger vid en röd telestation alldeles före skylten ”Fyrudden”.
 • Fortsätt vägen tills den tar slut.
 • Kontoret finns i ett vitt mexitegelhus.
 • Om du har kört för långt kommer du ut på Fyruddens brygga med vändplan. Vänd och kör tillbaka till telestationen c:a 500m