Konsultprofil

CV – Konsultprofil

Seniorkonsult

Thomas Lillskogen
Thomas är Vd och styrelseordförande för företaget

Utbildning

 • Fil. kand., Linköpings Universitet, 1973
 • Matematik, Informationsbehandling, Matematisk statistik

Anställningar

 • Enar Nilssons Rör 1965-1970; Sommararbete som Rörentreprenör
 • Datasaab 1971-1973; Programmerare
 • Dataservice 1974-1976; Programmerare
 • SMHI 1976-1984; Programmerare, systemerare, projektledare
 • ASEA STAL 1984-1986; Metod- och kvalitetssäkringsansvarig på systemavdelningen
 • ProjektKvalitet AB 1986-; Vd och konsult

Kurser

 • Programmeringsteknik II 1979
 • Datakommunikation programvara 1981
 • Offertgivning 1984
 • VM/CMS Grundkurs 1984
 • Projektledning vid elektronik- och programutveckling 1984
 • Chefskapets grunder 1985
 • SBA-metoden 1985
 • Successivprincipen 1994
 • PROPS for Project Managers 1998
 • Praktisk Pedagogik för PROPS-lärare 1998
 • Projektledning med Pejl-metoden 1999

Verksamhetsområde

Projektprocessen

 • Projektstyrning, risk- och osäkerhetsanalyser samt kvalitetssäkring i projekt

Arbetsuppgifter

Följande arbetsuppgifter har varit aktuella sedan starten av företaget 1986:

Projektledarcoaching

 • Mentor för projektledare och riskmanagers
 • Genomförande av kickoff-workshops
 • Stöd för styrgrupper
 • Kvalitetsgenomgångar/granskningar av projekt

Utbildning

 • Riskanalys
 • Osäkerhetsanalyser
 • Projektarbete
 • Projektledning
 • Projektstyrning för beställare/styrgrupp/ledningsgrupper

Osäkerhetsanalys

 • Osäkerhetsanalyser med Successivprincipen i projekt avseende kostnad och tid

Osäkerhetsanalyser med Successivprincipen

Erfarenheter av metoden finns sedan 1985. Projektkvalitet tillhör Futura-nätverket.
Thomas har gjort över 380 analyser och kurser för olika branscher och olika projekt.
Inom området anläggningsprojekt (väg, järnväg, spårväg, reningsverk samt andra anläggningsprojekt) har Thomas genomfört ca 210 analyser.

Övrig kompetens

 • Dokumenterad utbildning i Successivprincipen: Thomas har fått en teoretisk och praktisk utbildning i Successivprincipen 1994. Dessutom har Thomas lång erfarenhet och har genomfört över 380 analyser och kurser. Fortsatt utbildning och erfarenhetsutbyte erhålls genom Futura-nätverket.
 • Dokumenterad utbildning i statistik: Thomas har 40 poäng i matematisk statistik vid Universitetet i Linköping. Dessutom har Thomas tillämpat metoden sedan 1985.
 • Flerårig erfarenhet av analys- och kalkylarbete: Thomas har arbetet som projektledare och projektledarcoach sedan 1979 och har därvid skaffat sig erfarenhet av kvalificerat analys- och kalkylarbete. Dessutom har användningen av Successivprincipen givit erforderlig erfarenhet.
 • Erfarenhet som seminarieledare: Thomas har hållit utbildning och seminarier i projektledning sedan 1985.Thomas har lett analyser och kurser i Successivprincipen varvid många har varit komplexa med många deltagare.
 • Erfarenheter från bygg- och anläggningsbranschen: Thomas har en tidig praktik från rörentreprenörsarbete. Thomas har dessutom arbetat med komplexa tekniska anläggningar såsom automatiska väderinsamlingssystem, turbinanläggningar samt i samband med projektledning och projektledarcoaching arbetat med komplexa telekomlösningar såsom utveckling av nät för mobiltelefoni som innehåller stora delar anläggningsarbeten.
 • Dessutom har alla analyser med Successivprincipen givit gedigen insikt i väg-, järnvägs- och sjöfartsprojekt.